Podmínky ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů e-shopu www.heavenshop.sk

 1. Společnost Castrum INVEST sro, se sídlem Tatranská 165, Nové Zámky, IČO 48337242, zapsaná u Okresního soudu v Nitře, oddíl Sro, vložka 39550 / N (dále jen "prodávající" nebo "správce") zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady ( EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení"), následující osobní údaje:
  - jméno, příjmení
  - e-mailovou adresu
  - telefonní číslo
  - adresu / sídlo

 2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro vybavení objednávek a další plnění ze smlouvy, jestliže mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení - zpracování je nezbytné pro výkon smlouvy.

  Prodávající zpracovává tyto údaje stejně za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění podle smlouvy, pokud nepožaduje jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení - zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

 3. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiné obchodní zprávy, tento postup umožňuje § 62 odst. 3 z.č. 351/2011, o elektronických komunikacích, pokud jej kupující neodmítne. Tato oznámení lze kdykoli jakýmkoli způsobem - například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním oznámení - odhlásit.

 4. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do kterého je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § § 62 zák. č. 351/2011 Sb. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů neodmítnete zasílání elektronické pošty pro účely přímého marketingu. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Na zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zprostředkovatele zpracování, kterým je provozovatel portálu Heureka.sk tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně na její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit nesouhlas odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 5. Zpracování osobních údajů je prováděno Castrum INVEST s.r.o. tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:
  - Poskytovatelem služby Eshop-rychle, provozované společností Golemos s.r.o., sídlem Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice, ČR
  - Poskytovatel služby Heureka, provozované společností Heureka Shopping s.r.o., sídlem Karolinská 650/1, 186 00, Praha 8-Karlín, ČR
  - Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

 6. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce je možné kontaktovat na emailové adrese reklamacie@heavenshop.sk

 7. Správce osobních údajů, jako provozovatel webové stránky heavenshop.sk používá na této webové stránce cookies.

  Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které webová stránka ukládá v návštěvníkovu počítači a které poskytuje internetový prohlížeč pokaždé, když se uživatel na stránku vrátí.

  Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) Podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či úplně zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit pouze pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče.

  Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleny, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním cookies ze strany našeho serveru a cookies našich zpracovatelů.

  Soubory cookies jsou zde použity pro účely:
  - měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik o návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
  - základní funkčnosti webových stránek
  - Sběr cookies pro účely uvedené výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení

  - Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik o návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
  - Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
  Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

 8. Prosíme vezměte na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  - zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení
  - vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce
  - požadovat od nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme
  - vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat, opravit nebo požadovat omezení zpracování
  - požadovat od nás vymazání těchto osobních údajů, vymazání provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce
  - na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy
  - požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů
  - na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že Vaše práva byla podle Nařízení porušeny v důsledku zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s tímto nařízením
  - podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.